Blogg

Daniela gästbloggar: Syre + Koldioxid = Sant

Du andas in syre och andas ut koldioxid, det tror jag de flesta av oss har koll på. Syre är kroppens räddande ängel och koldoxid är en överlopps slaggprodukt som skall bort från vår kropp så snabbt som möjligt. Är det så? Nja, inte riktigt, eller på riktigt är det inte alls så.
Syre behöver koldioxid och koldioxid behöver syre för att vår kropp skall fungera. Som så ofta handlar det även här om balans. Andnings syfte är att upprätthålla balansen mellan behovet av syre och produktionen av koldioxid. Jag skall nu göra mitt bästa för att förklara detta fantastiska fenomen i vår kropp utan att det blir för tråkigt eller för invecklat. Häng med, Syre + koldioxid = sant!

Syre eller oxygen har den kemiska beteckningen O. Vi kan leva utan näring i veckor, utan vätska i dagar men endast några få minuter utan syre. Utan syre kan våra celler inte fungera.

Unknown 4

I kroppens celler produceras hela tiden koldioxid som vi avlägsnar ur kroppen då vi andas ut. Ju mer aktiva vi är, desto mer koldioxid produceras. Det är koldioxidnivåerna i kroppen som styr vår andning.

Du kommer kanske ihåg från mitt tidigare blogginlägg hur viktigt det är att andas in och ut genom näsan. Vid inandnig förs den syrerika luften via luftvägarna i näsa och hals ner till lungorna. Lungorna förgrenar sig i allt mindre enheter och luften rör sig ut till de yttersta små lungblåsorna som kallas alveoler. De ser ungefär ut som en vindruvsklase. Varje lunga innehåller flera hundra miljoner lungblåsor och deras totala yta motsvarar en hel tennisplan. Deras uppgift är att förse vår kropps enorma behov av syre. I dessa alveoler, lungblåsor, vindruvsklasar sker gasutbyte. Syre förs över till blodet och koldioxid förs över till utandningsluften. I lungornas alveoler möts alltså luft och blod. Eftersom lungorna är smala upptill och breda nedtill är mängden alveoler betydligt större i de nedre delarna av lungorna. Därför är det viktigt för ett effektivt gasutbyte att andas ända ner i magen, med diafragman.

Syret åker runt i blodet bundet till hemoglobin (hb). Då koldioxid och värme avlägsnar sig från cellen sänks blodets pH-värde. Ett lägre pH gör att syret, som alltså färdas runt i blodet bundet till hemoglobinet, frigörs och åker in cellerna så att mera energi kan produceras. Hur syret binds till hemoglobinet vid olika pH kallas Bohr-effekten. Vi återknyter ännu till Bohr-effekten i ett senare skede.

Hänger du med? Jag försöker förklara detta så enkelt och lättförståeligt som möjligt.

Kroppens viktigaste sätt att styra andningen är genom att läsa av nivåerna av koldioxid. Avläsningen sker antingen i hjärnstammen eller halspulsådern. Andningscentrum i hjärnstammen läser av pH-värdet och mängden koldioxid i ryggmärgsvätskan. När nivåerna av koldioxid i blodet ökar, stimuleras andningsmusklerna och vi andas in. På följande utandning andas vi ut stora mängder koldioxid och nivån sänks. Då nivån återigen stigit triggas en ny inandnig. Alltså andnigen styrs i första hand av stigande koldioxidnivåer och inte av syrebrist!

medveten andning koldioxid styr andningen


Väldigt många av oss går omkring och överandas eller hyperventilerar. Inte så att det skulle kräva att vi andas in i en påse, vilket många känner till att fungerar som första hjälp vid hyperventilering. Denna lätta, dolda hyperventilering eller överandning syns inte utåt men känns och märks inåt.

Normalt har vi stora reserver av koldioxid. Vid överandnig andas vi ut mera koldioxid än vad kroppen producerar. Kronisk överandning leder till att vi permanent bibehåller låga nivåer av koldioxid. Vi återkopplar till Bohr-effekten. Brist på koldioxid ger ett högre pH i blodet vilket leder till att syret binds hårdare fast i hemoglobinet. Då vi har för ett högre pH värde, dvs för lite koldioxid, blir effekten den att mindre syre kan frigöras från blodet in i cellerna. Överandning leder alltså till att blodet innehåller för mycket syre och för lite koldioxid. Vi talar om att vi har syrebrist i cellerna men ofta har vi koldioxidbrist som leder till syrebrist.

images 7

Om du ännu är med mej i dethär är jag väldigt stolt. Det är svårt och krångligt, jag vet, men så viktigt för att förstå varför vår kropp reagerar på vissa sätt och varför vår andning är så ytterst viktig. Inte bara för vår överlevnad utan också för vårt varande och mående i vår vardag. I mitt nästa blogginlägg fortsätter vi att fundera kring hur kronisk överandning påverkar din kropp och ditt sinne. Vi reder också ut vad hyperventilationssyndromet är.

Vi ses igen!

Under blogginlägget andas bättre-må bättre hittar du 5 principer för en mer optimal andning.

Källa: Medveten andning av Anders Olsson
Medicinskt oförklarade symptom av Johannes Lindh

Daniela är fr.o.m den 6.4 i Ekenäs på torsdagar. Boka din egen andningskonsultation med Daniela! Ta kontakt via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..