Kurser

Mod att leva den du är

Tidpunkt: 29.2, 14.3 och 28.3.2020 kl. 9.00-12.00

Kursledare: Audelina Ahumada

Plats: Livsstilskällan

Kostnad: 45€/gång eller 110€/alla tre gånger

Anmälningar och förfrågningar till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

OBS! Workshoparna bildar en helhet, men är uppbyggda så att du ska ha möjlighet att delta även i endast en eller två av dem.Mod att leva den du är

– ge plats för det du vet att leder hem!


Att ta hand om och vårda sig själv handlar inte om att regelbundet ge sig uppskov från de inre krav som obevekligt ansätter oss. Det är inte en nödlösning vi tar till för att undvika den totala utmattningen. Att verkligen ta hand om sig själv innebär att bygga en vardag som vi inte med jämna mellanrum tvingas stänga av och fly ifrån.Brianna Wiest, fritt översattKänns det som om vi levde i en otillräcklighetens kultur:

- Som begär mer av oss än vi nånsin kan förmå

- Som ständigt köpslår om vårt eget värde, men aldrig erbjuder en livsstil där vi kan lita på det

- Som övertalat oss att krympa våra känsloliv till en punkt där kontakten till vårt sanna jag förvandlats till en barnslig önskedröm

- Som dikterar allt från hur vi ska se ut till hurdana våra relationer skall vara, men inte ger oss modet att leva det liv vi längtar efter.Drömmer du om:

- De möjligheter som öppnar sig då du äntligen kastat ankar i övertygelsen om att du räcker till

- Den kraft som infinner sig då du hittat verktygen för att bygga vidare på det du vet att du behöver

- Den inspiration som väcks av vetskapen om att vägen till dig själv ligger rakt framför dig och leder ända hem

- Den förståelse som tillåter acceptansen och meningsfullheten utgöra grunden i ditt liv och dina relationer?Jag bjuder in dig att tillsammans med mig skapa nya sätt som stöder oss i att förverkliga dessa drömmar. Under tre workshopar undersöker vi det som hindrar oss – i våra kollektiva trossystem, i våra individuella berättelser om oss själva, och i våra relationer till varandra. Via föreläsningar, meditationer och övningar trampar vi tillsammans upp stigar som möjliggör en tillvaro som präglas av:- Mod att se ditt eget värde

- Styrka och uthållighet att tro på att du är god nog

- Övertygelse att manövrera dina egna gränser

- Djupare förståelse för den duär och större tillit att öppet möta dem som står dig nära.

- Mera mening, gemenskap, välbefinnande och glädje – i ditt liv!Tidpunkt: 29.2, 14.3 och 28.3.2020 kl. 9.00-12.00

Plats: Livsstilskällan

Kostnad: 45€/gång eller 110€/alla tre gånger

Anmälningar och förfrågningar till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

OBS! Workshoparna bildar en helhet, men är uppbyggda så att du ska ha möjlighet att delta även i endast en eller två av dem.Första workshopen(den 29.2.2020) handlar om kulturella trossystem som hindrar oss från att leva i enlighet med den jag är, och hur vi kan lösgöra oss från dessa. Här synliggör vi hur en kultur som ständigt kräver mer av oss får oss att ifrågasätta vårt eget värde. Vi medvetandegör hur rädslan för att inte räcka till frammanar olika överlevnadsstrategier i oss, och fäster särskild vikt vid osund perfektionism, undvikande/dövande av känslor och tendensen att antingen beskylla oss själva eller andra. Vi utforskar hur dessa skyddsmekanismer, i motsats till det vi behöver för att må bra, krymper kontakten till oss själva liksom till dem som står oss nära. Vi ser också att det är genom att stå upp för vårt sanna jag, genom att våga manövrera våra gränser, och genom att odla medkänslan och acceptansen för oss själva som vi så småningom kan börja fylla vår vardag och våra relationer med näring att växa och blomstra. Under workshopen tar vi del av redskap som hjälper oss att känna igen våra egna personliga skyddsmekanismer och dess konsekvenser för hur vi lever våra liv. Vi gör också övningar som stöder medkänslan med oss själva, och undersöker vad det i praktiken innebär att älska och acceptera sig själv.

Andra workshopen(den 14.3.2020) handlar om hur våra individuella handlingsstrategier och tankemönster förhindrar oss att leva det liv vi drömmer om, och hur vi själva kan ta rodret i våra liv. Vi synliggör hur vårt handlande och våra tankar ofta styrs av inlärda mönster, som inte nödvändigtvis tjänar de personliga och individuella målsättningar vi har i våra liv. Vi undersöker ursprunget till dessa mönster, vad de berättar om hur vi i grunden ser på oss själva, och vilka förväntningar de ger upphov till både i förhållande till oss själva och vår omgivning. Vi utforskar våra egna personliga anpassningsstrategier och undersöker ett eget typiskt sätt att handla i utmanande situationer. Därefter introducerar vi en arbetsmodell som hjälper oss att identifiera och sortera mellan antaganden, förväntningar, tankar, känslor, behov och önskningar. Samtidigt övar vi oss på att ge större uppmärksamhet till det vi egentligen vill, önskar och behöver samt lär oss att så småningom allt mer handla i enlighet med våra egna värderingar och behov.

Tredje workshopen(den 28.3.2020) handlar om hur våra individuella anknytningsmönster påverkar samspelet i våra relationer och hur vi genom att medvetandegöra dessa kan odla en större närhet med och förståelse för varandra. Vi bekantar oss med anknytningsteorin och använder den som förklaringsmodell för hur vi tänker och agerar i förhållandet till människor som betyder mycket för oss. Vi ökar förståelsen för de egna känslomässiga reaktionerna som väcks i våra nära relationer samtidigt som vi övar oss på att ta hand om oss själva och knyta an till vårt eget inre barn - och därmed ha lättare att acceptera och ta emot det sunda beroende som varje nära känslomässig relation ger möjlighet till. Med hjälp av övningar utforskar vi våra individuella anknytningsmönster och lär oss läsa den kunskap som de ger om oss själva. Vi tränar också upp vår förmåga att komma i kontakt med de behov och de önskningar som vi har orsak att vara uppmärksamma på och hörsamma i förhållandet till oss själva och till dem som står oss nära.

”While self-improvement can be very useful for your body and mind, I can tell you with all confidence that if you think you have to fix yourself to come home to yourself, this is not true. It’s a dangerous lie that will cause you to suffer unnecessarily.”

Gangaji